Taller – ANATOMIA DIÒGENES

20 . 09 . 2013 / ,

TAD publicación

TAD publicación

 

Workshop dirigit per:
Jordi Mitjà i Jesús Novillo (Crani edicions)

Organitza Múltiplos en col·laboració amb
L’Automàtica / Crani edicions / A*desk
6 sessions del 22 d’octubre al 18 de novembre de 2012

Publicació disponible en: multiplosbooks.org

 

TAD publicacion

 

El workshop Anatomia Diògenes pren com a punt de partida la publicació Anatomia Diògenes. Obres inèdites acumulades entre 1988-2008 de Jordi Mitjà, publicat per l’editorial Crani, per a aprofundir en el procés de treball de l’artista basat en gran part, en l’acumulació d’imatges i en la seva posterior reutilit- zació a fi de conferir nous significats i lectures a la obra final.
El síndrome de Diògenes és referit en clau positiva, fent al.lusió a la malaltia que pateixen alguns indivi- dus, que acumulen obsessiva i indiscriminadament tot tipus d’objectes, sense cap altre fi que el fet d’acumular en sí. En el treball de Mitjà, aquest enfo- cament respon a la necessitat vampírica d’apropiar-se de materials visuals propis i aliens, només com a excusa i punt de sortida per a crear noves lectures poètiques.

Compartir en:
facebook - twitter