Confer̬ncia sobre no res Р(1949) John Cage

27 . 05 . 2015 /

 

Conferència sobre no res
(1949) John Cage.
Una interpretación de Orquestra del Caos.

por: Clara Garí, Josep Manuel Berenguer, Francesc Llompart,  Jordi
Salvadó

L’Automàtica 11 de Diciembre de 2014

—

Video por: Sebastián Cabrera

Compartir en:
facebook - twitter